Record details

Title
    Sintrové škrapy na planinách Slovenského krasu
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Speleo
Pages
    s. 15-16
Keyword
    Krasu
    Planinách
    Sintrové
    Slovenského
    škrapy
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012