Record details

Title
    Síra a Mn-oxyhydroxidy z trachytu vrchu Špičák u Teplé
Author
    Pivec, Edvín
    Povondra, P.
    Ulrych, Jaromír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    4-5
Pages
    s. 210-212
Year
    1997
Notes
    Projekt: IAA313410, GA AV ČR
Keyword
    Mn-oxyhydroxidy
    Síra
    Špičák
    Teplé
    Trachytu
    Vrchu
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012