Record details

Title
    Skála vydává svědectví o vývojových cyklech. Geologie Prahy
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    MF Dnes
Vol./nr.
    Roč. 9, č. 121
Pages
    s. 3
Year
    1998
Notes
    98.05.26
    Rozsah: 1 s.
Keyword
    Cyklech
    Geologie
    Prahy
    Skála
    Svědectví
    Vydává
    Vývojových
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012