Record details

Title
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku
Author
    Baroň, I.
    Cílek, Václav
    Langrová, Anna
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Vol./nr.
    Roč. 10, -
Pages
    s. 22-24
Year
    2003
Notes
    Jednotlivé svazky mají ISBN (Sv. 10 - ISBN 80-210-3137-9).
    Projekt: 742/2002, GA FRVŠ, CZ
    Překlad názvu: Surface hardening and mineral coatings at Magura Flysh sandstones of the Vsetín region
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    opal
    sandstones and landslides
    surface hardening
Keyword
    Flyše
    Kůry
    Magurského
    Minerály
    Pískovců
    Povlakové
    Skalní
    Vsetínsku
Abstract (in czech)
   Příspěvek se týká opálových inkrustací a solných výkvětů v paleogenních pískovcích magurského flyše.
Abstract (in english)
   Siliceous and opal coatings and impregnations were found to form surface hardening forms on the surface of Paleogene sandstones of Magura Flysh in Vsetínské vrchy. Gypsum efflorescences composed of minute crystals were observed to occur at protected places. The corroded relicts of calcite sintres (Pulčín) may indicate the more calcareous and thus more trophic soil conditions of Early and Middle Holocene. The boulder material of landslides as determined by hardening crusts development consists mostly of very young sandstone clasts, but older (Pleistocene-Neogene?)admixture may observed as well.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012