Record details

Title
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
Author
    Pešek, J.
    Smolík, Jiří
    Sýkorová, Ivana
Language
    anglicky
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Montana Series AB
Vol./nr.
    11(128)
Pages
    s. 37-43, 109-114
Year
    2003
Notes
    Projekt: GA104/00/1297, GA ČR
    Projekt: IAA2046904, GA AV ČR
    Překlad názvu: Composition and mode of occurence of the mineral constituents in brown coal and their behaviour at fluidized bed combustion
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
Subject category
    brown coal
    sulfur
    trace elements
Keyword
    Chování
    Fluidním
    Hnědém
    Látek
    Minerálních
    Složení
    Spalování
    Uhlí
    Vazba
Abstract (in czech)
   Článek obsahuje výsledky studia chemického, petrografického, prvkového a mineralogického složení hnědého uhlí a popílků z fluidního spalování a distribuce stopových prvků.
Abstract (in english)
   Paper contains results of the study of the chemical, petrological, elemental and mineralogical composition of brown coal and fly ashes from the fluidized bed combustio and distribution of trace elements.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012