Record details

Title
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
Statement of responsibility
    Ivana Sýkorová, Jiří Smolík, Jiří Pešek, Vladimír Machovič
Author
    Machovič, Vladimír
    Pešek, Jiří, 1936-
    Smolík, Jiří
    Sýkorová, Ivana, 1969-
Language
    česky
Source title - serial
    Acta montana. Series AB, Geodynamics and fuel, carbon and mineral processing
Vol./nr.
    Č. 11
Pages
    s. 109-114
Year
    128
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. AB
Classfication no.
    549
    552
    553.9
Conspectus category
    549
    552
    553
Subject group
    anhydrit
    elektrárenský popílek
    fylosilikáty
    kovy těžké
    křemen
    mineralogie technická
    odpad průmyslový
    oxidace
    podkrušnohorské pánve
    prvky hlavní
    pyrit
    síra
    technologie
    uhlí hnědé
    vazba chemická
    znečištění
Geographical name
    Bílina (Teplice, Bílina)
    ČR-Čechy
    Sokolov
Keyword
    Chování
    Fluidním
    Hnědém
    Látek
    Minerálních
    Složení
    Spalování
    Uhlí
    Vazba
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012