Record details

Title
    Složení a vlastnosti organické hmoty v jílovci sladkovodního spodního cenomanu (perucké vrstvy) z úbočí Litického Chlumu v Záměli, východní Čechy
Author
    Havelcová, Martina
    Kubina, Lukáš
    Martinec, Petr
    Sýkorová, Ivana
    Šulc, Alexandr
    Trejtnarová, Hana
Conference
    Česko - polská konference Geologie uhelných pánví (9. : 15.10.2013-17.10.2013 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    9. česko - polská konference Geologie uhelných pánví
Pages
    S. 79-89
Notes
    Autoři celkem: 6
    Projekt: ED2.1.00/03.0082, GA MŠk3cav_un_auth*0280791
    Projekt: GA13-18482S, GA ČR, CZ3cav_un_auth*0292152
    Překlad názvu: Composition and properties of organic matter in freshwater clays of the lower Cenomanian ( Peruc Mbrs ) from the slope of Litice Chlum in Zamel , East Bohemia
    Rozsah: 11 s. : P
Subject category
    kaolinite claystone
    Lower Cenomanian sediments
    Peruc Mbr
Keyword
    Cenomanu
    Chlumu
    Čechy
    Hmoty
    Jílovci
    Litického
    Organické
    Perucké
    Sladkovodního
    Složení
    Spodního
    úbočí
    Vlastnosti
    Vrstvy
    Východní
    Záměli
Abstract (in czech)
   Cenomanské sedimenty s uhelnými slojkami nebo jílovci s dispergovanou organickou hmotou se na území České republiky krátkodobě těžily ve středních Čechách, Skutče u Turnova, Jičína, Letovic, na úbočí Litického Chlumu a dále na Sopotnicku a Libchavsku a na Moravě u Boskovic a Moravské Třebové. V případě většiny ložisek byly provedeny pouze průzkumné práce. Uhlí bylo využíváno jako příležitostná energetická surovina, popelnaté uhlí, uhelnaté jílovce a jílovce jako keramická surovina a pyritizované uhelné jílovce k výrobě kamence (HAVLENA 1964). Ve Vamberku se tato surovina používala v kamnářství (místní tradiční výrobek "vamberecká kamna"). Uhelné slojky byly na některých místech v okolí Moravské Třebové příležitostně těženy spolu s jílovci jako surovina pro výrobu šamotu (VACHTL, 1962). Ve studované oblasti, na Vrbici u Doudleb nad Orlicí, byl učiněn v minulosti pokus o těžbu slojky (MARTINEC 2009).
    Cenomanské sedimenty s organickou hmotou jsou zajímavým sladkovodním genetickým fenoménem a jejich studium přináší nové poznatky o sedimentaci, paleoprostředí a rostlinném materiálu ve východočeské křídě.
Abstract (in english)
   The new finding of coal bearing kaolinite claystone in the Peruc Mbr occurring at the western hillside of Litice Chlum Hill in Zamel near Potstejn has contributed to expanding our knowledge of Czech Republic's Lower Cenomanian sediments. The petrographic and chemical investigation was focused on elucidating the composition of the fine-grained sediment and the origin of the organic matter present therein. However, the forms of organic matter preserved in the claystones bring evidence of the existence of an overlay of plant origin of which the residues may have been carried by water and wind to the vicinity of Lower Cenomanian riverbeds. The greater abundance of inertinite macerals coupled with the presence of semicoke representing the remains of incomplete combustion occurring during wildfires also documents the occurrence of polycyclic aromatic hydrocarbons and the distribution of n-alkanes exhibiting an unusual maximum.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    24. 10. 2014