Record details

Title
    Snehová pokrývka ako zdroj znečistenia vodných tokov
Statement of responsibility
    Gabriela Babiaková, Dušan Bodiš
Other titles
    Snežnyj pokrov v kačestve istočnika zagrjaznenija vodotokov
    Snow cover as a source causing pollution of streams
Author
    Babiaková, Gabriela
    Bodiš, Dušan
Language
    slovensky
Source title - serial
    Vodohospodársky časopis
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 4
Pages
    s. 468-485
Year
    1985
Notes
    4 obr., 3 tab.
    Anglické, ruské resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Keyword
    Pokrývka
    Snehová
    Tokov
    Vodných
    Zdroj
    Znečistenia
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 1. 2011
Import date
    8. 8. 2012