Record details

Title
    Some indications of crustal dynamics in the Ohře Rift region
Statement of responsibility
    Jan Mrlina
Author
    Mrlina, Jan
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts
Pages
    s. 95
Classfication no.
    55(1)
    550.3
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    bohemikum
    geologie regionální
    kůra zemská
    měření seizmické
    podkrušnohorské pánve
    procesy geodynamické
    seizmicita
    slapy
    zóna riftová
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Crustal
    Dynamics
    Indications
    Ohře
    Region
    Rift
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012