Record details

Title
    Sorption of cesium, cobalt and europium on low-rank coal and chitosan
Author
    Borecká, Lenka
    Machovič, Vladimír
    Mizera, Jiří
    Mizerová, G.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Water Research
Vol./nr.
    Roč. 41, -
Pages
    s. 620-626
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: Sorpce cesia, kobaltu a europia na hnědém uhlí a chitosanu
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    chitosan
    coal,
    humic substances
Keyword
    Cesium
    Chitosan
    Coal
    Cobalt
    Europium
    Low-rank
    Sorption
Abstract (in czech)
   Sorpce Cs, Co a Eu na oxidovaném uhlí ve směsi s chitosanem jako potenciálním levném sorbentu kovů byla studována v závislosti na pH vsádkovými experimenty s použitím radiostopovací metody. Chitosan zlepšil sorpční schopnosti uhlí záchytem rozpustných komplexů s huminovými látkami louženými z uhlí.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012