Record details

Title
    Současné možnosti stanovení pravděpodobných příčin a mechanismů vzniku důlních otřesů
Statement of responsibility
    Josef Holečko, Jiří Ptáček
Other titles
    Determination of possible causes and mechanisms of mine tremors
Author
    Holečko, Josef
    Ptáček, Jiří
Language
    česky
Source title - monograph
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 4 - Současnost a perspektiva českého a světového hornictví
Pages
    s. 39
Subject group
    hornoslezská pánev
    ložiska pevných paliv
    průvodní jevy
    seizmologie
    těžba podzemní
    uhlí černé
Subject category
    důlní otřes
    seizmoakustika
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Důlních
    Mechanismů
    Možnosti
    Otřesů
    Pravděpodobných
    Příčin
    Současné
    Stanovení
    Vzniku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012