Record details

Title
    Souhrnná poaleomagnetická a anizotropní studie třetihorního vnějšího flyše Západních Karpat
Other titles
    An integrated palaeomagnetic and AMS study of the Tertiary flysch from the Outer Western Carpathians