Record details

Title
    Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého vápencového ložiska va Vitošově za období let 2001-2005 : 14-43 Mohelnice
Statement of responsibility
    Rostislav Morávek
Other titles
    Overall results of monitoring and preservation research on mined limestone deposit in Vitosov in 2001-2005
Author
    Morávek, Rostislav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    s. 9-13
Year
    2006
Notes
    1 obr., 1 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2005
Classfication no.
    502
    551.4
    553.5/.8
    912
Conspectus category
    55
    553
    912
Subject group
    geologie regionální
    horniny karbonátové
    jeskyně
    kontrola litologická
    kontrola strukturní
    kras
    ložisko vápence
    mapa geologická
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    ochrana přírody
    speleotém
Geographical name
    Hrabová-Vitošov (Šumperk, Zábřeh)
    Morava (Česko)
Keyword
    14-43
    2001-2005
    Let
    Ložiska
    Mohelnice
    Období
    Sledování
    Souhrnné
    Těženého
    Va
    Vápencového
    Vitošově
    Výsledky
    Výzkumu
    Záchranného
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012