Record details

Title
    Spatial structuration of perception and awareness of regional and local identities: analysis and cartographic representation by the methods of mental mapping (theoretical and methodological terminus a quo)
Author
    Frantál, Bohumil
Conference
    Ph.D. Workshop 2007 (21.11.2007-21.11.2007 : Ostrava, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Ph.D. Workshop 2007 Proceedings
Pages
    S. 29-33
Notes
    Překlad názvu: Prostorová strukturace vnímání a vědomí regionálních a lokálních identit: analýza a kartografická reprezentace pomocí metod mentálního mapování (teoretický a metodologický úvod)
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    image
    localities
    mental mapping
    perception
    regional identity
Keyword
    Analysis
    Awareness
    Cartographic
    Identities
    Local
    Mapping
    Mental
    Methodological
    Methods
    Perception
    Quo
    Regional
    Representation
    Spatial
    Structuration
    Terminus
    Theoretical
Abstract (in czech)
   Práce se bude teoreticky a empiricky zabývat otázkou subjektivní percepce a konstrukce prostoru a utváření teritoriálně vázaných kolektivních identit. Pomocí metody mentálního mapování a s využitím dalších behaviorálně-geografických a sociologických metod bude zkoumána prostorová struktura vědomí lokálních a regionálních identit, preferencí, hodnot a postojů. Budou analyzovány a kategorizovány faktory, které se podílejí na utváření subjektivních významů míst a vztahů (identifikace) s místy. Výsledkem by měl být soubor mentálních map (kartografických syntéz) vymezujících a reprezentujících vybrané modelové území (region) na různých hierarchických úrovních (místo, město, mikroregion, apod.) na základě vybraných aspektů, charakteristik a subjektivních kritérií.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012