Record details

Title
    Speleogenesis of Selected Caves beneath the Lunan Shilin and Caves of Fenglin Karst in Qiubei, Yunnan
Author
    Liu, H.
    Pruner, Petr
    Slabe, T.
    Šebela, S.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Geologica Sinica-English Edition
Vol./nr.
    Roč. 78, č. 6
Pages
    s. 1289-1298
Year
    2004
Notes
    Překlad názvu: Speleogeneze vybraných jeskyní poblíž Lunan Shilin a jeskyní z Věžového krasu v Qiubei, Yunnan
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    China
    geological structure
    karst
    paleomagnetic analysis cave sediments
    speleogenesis
    Ynnan
Keyword
    Beneath
    Caves
    Fenglin
    Karst
    Lunan
    Qiubei
    Selected
    Shilin
    Speleogenesis
    Yunnan
Abstract (in czech)
   Speleologické a morfologické výzkumy byly uskutečněny v Puzhehei, Qiubei, které je charakteristické množstvím krasových věží, kuželů a jeskyní. Jeskynní sedimenty pro paleomagnetické analýzy byly odebrány z celé studované oblasti (vzorky CH 1-9). Krasové jeskyně v jihovýchodním Yunnanu jsou pravděpodobně starší než určené stáří jeskynních sedimentů (<0.78Ma).
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012