Record details

Title
    Speleogeneze pseudokrasových jeskyní v riftové zóně na Islandu
Other titles
    Speleogenesis of pseudokarst caves in the rift zone of Iceland
Author
    Baroň, Ivo
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Svahové deformace a pseudokras 2004. Sborník referátů a prezentací z konference
Notes
    Akce: 2004/04/01 ; Hutisko-Solanec
Thesaurus term
    pseudokars caves, speleogenesis, volcanism, rifting,
Keyword
    Islandu
    Jeskyní
    Pseudokrasových
    Riftové
    Speleogeneze
    Zóně
Abstract (in czech)
   Prezentace různých způsobů vzniku pseudokrasových jeskyní v riftové zóně Islandu
Abstract (in english)
   Speleogenesis of pseudokarst caves in the rift zone of Iceland
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014