Record details

Title
    Spinel(pleonast) a chondrodit z grafitového ložiska Lazec u Českého Krumlova
Statement of responsibility
    Petr Pauliš, Josef Lukšan
Other titles
    Spinel(pleonast) and chondrite from the graphite deposit at Lazec near Český Krumlov, Czechoslovakia
Author
    Lukšan, Josef
    Pauliš, Petr, 1956-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 1-2
Pages
    s. 37-38
Year
    1992
Notes
    3 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Subject group
    grafit
    ložiska nerud
    mřížkové parametry
    nesosilikáty
    sbírka
    spinel
    šumavské moldanubikum
Subject category
    chondrodit
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Lazec
Keyword
    Chondrodit
    Českého
    Grafitového
    Krumlova
    Lazec
    Ložiska
    Spinel(pleonast
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012