Record details

Title
    Spiriferidní brachiopodi karnu Slovenského krasu. Carnian spiriferid brachiopods of the Slovak Karst
Author
    Siblík, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 75
Year
    1997
Notes
    Projekt: IAA3013606, GA AV ČR
Keyword
    Brachiopodi
    Brachiopods
    Carnian
    Karnu
    Karst
    Krasu
    Slovak
    Slovenského
    Spiriferid
    Spiriferidní
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012