Record details

Title
    Spodnooligocenní bazální šitbořická událost - korelace sekveční hranice ve ždánické jednotce a v sz.Předkavkazí
Statement of responsibility
    Jan Krhovský
Other titles
    Early Oligocene Basal Šitbořice Event: correlation of the sequence boundary in the Ždánice Unit and NW Fore-Caucasus
Author
    Krhovský, Jan, 1947-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 3
Pages
    s. 68-69
Year
    1996
Notes
    1 obr., 3 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1995.
Subject group
    eroze mořská
    flyšové pásmo Západních Karpat
    korelace stratigrafická
    oligocén
    paleoklimatologie
    prostředí anoxické
    rupel
    sedimentologie
    stratigrafie sekvenční
    zóny biostratigrafické
Geographical name
    ČR-Morava
    Rusko-severní Kavkazsko
Keyword
    Bazální
    Hranice
    Jednotce
    Korelace
    Sekveční
    Spodnooligocenní
    Sz.Předkavkazí
    šitbořická
    Událost
    ždánické
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012