Record details

Title
    Spodnooligocenní bazální šitbořická událost - korelace sekvenční hranice ve ždánické jednotce a v sz. Předkavkazí. Early Oligocene Basal Šitbořice Event: correlation of the sequence boundary in the Ždánice Unit and NW Fore-Cacucasus
Author
    Krhovský, Jan
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1995
Pages
    s. 68-69
Keyword
    Basal
    Bazální
    Boundary
    Correlation
    Early
    Fore-Cacucasus
    Hranice
    Jednotce
    Korelace
    NW
    Oligocene
    Předkavkazí
    Sekvenční
    Sequence
    Spodnooligocenní
    Sz
    Šitbořice
    šitbořická
    Událost
    Unit
    Ždánice
    ždánické
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012