Record details

Title
    Srovnání subvulkanických žil v brněnském masivu a boskovické brázdě
Other titles
    Comparison subvolcanic dykes in the Brno Massif and Boskovice Furrow
Author
    Buriánek, David
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 20, č. 1-2
Pages
    6
Year
    2013
Thesaurus term
    Brno massif, Boskovice furrow, subvolcanic rocks, chemical composition, hydrothermal alteration
Keyword
    Boskovické
    Brázdě
    Brněnském
    Masivu
    Srovnání
    Subvulkanických
    žil
Abstract (in czech)
   Bazické žíly v brněnském masivu a boskovické brázdě jsou výrazně postiženy sekundárními přeměnami, které znesnadňují interpretaci jejich geneze. Obě skupiny ale vykazují řadu podobností v obsazích petrogeneticky důležitých nízce mobilních stopových prvků (např. Nb, Y, REE). Převážně alkalicko-vápenaté vulkanity svým chemickým složením indikují vznik v podmínkách vnitrodeskového extenzního geotektonického prostředí. Rozdíly v obsazích některých nekompatibilních prvků (Th, Pb, U) mohou souviset s kontaminací korovým materiálem. Podobnost bazických žil z obou geologických jednotek naznačuje, že mají stejný zdroj. Zjištěné stáří a geologická pozice některých žil indikují vulkanickou aktivitu v oblasti boskovické brázdy a jejího okolí během karbonu a permu. Tato vulkanická aktivita byla vázána na extenzní tektonikou spojenou s vývojem boskovické brázdy. Poněkud nejasná je pozice bazaltových žil u Želešic, které se liší mineralogií (přítomnost pyroxenu) a stářím (silur). Vzhledem k malému po
   čtu analýz a intenzivním sekundárním přeměnám však prozatím není možné jejich vývoj a genezi jednoznačně interpretovat.
Abstract (in english)
   Comparison subvolcanic dykes in the Brno Massif and Boskovice Furrow
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014