Record details

Title
    Srovnání triasových serpulidních faun Západních Karpat s ostatními oblastmi Evropy
Statement of responsibility
    Václav Ziegler
Other titles
    Comparison of triassic serpulid faunas of the West Carpathians with the other areas of Europe.
Author
    Ziegler, Václav
Language
    česky
Source title - monograph
    Zborník z paleontologickej konferencie
Pages
    s. 125-127
Subject group
    fylogeneze
    trias
    Vermes
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČSFR
    Hybe
Keyword
    Evropy
    Faun
    Karpat
    Oblastmi
    Ostatními
    Serpulidních
    Srovnání
    Triasových
    Západních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012