Record details

Title
    Srovnání vulkanogenních litostratigrafických horizontů petřkovických vrstev ostravského souvrství v dobývacích prostorech "Paskov" a "Staříč" v ostravsko-karvinském revíru.
Author
    Filák, P.
    Martinec, Petr
    Uher, A.
    Welser, P.
Conference
    Geologia formacji węglonośnych Polski/30. : 18.04.2007-19.04.2007 : Kraków, Polsko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Geologia formacji węglonośnych Polski. 30. sympozjum. Materiały.l
Pages
    S. 79-86
Notes
    Překlad názvu: Comparison of vulcaniclastic lithostratigraphical horizons in the Petřkovice Mbr, Ostrava FM, (Pendleian) in the Paskov and Staříč mine fields (Ostrava-Karviná coal district)
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    comparison
    Petřkovice Mbr.
    volcaniclastic horizons
Keyword
    Dobývacích
    Horizontů
    Litostratigrafických
    Ostravského
    Ostravsko-karvinském
    Paskov
    Petřkovických
    Prostorech
    Revíru
    Souvrství
    Srovnání
    Staříč
    Vrstev
    Vulkanogenních
Abstract (in czech)
   Autoři představují srovnání vulkanogenních litostratigrafických horizontů petřkovických vrstev ostravského souvrství v dobývacích prostorech Paskov a Staříč v ostravsko-karvinském revíru.
Abstract (in english)
   The authors present a correlation scheme based on the izochronous volcaniclastic horizons for the Petřkovice Mbr, Ostrava Fm, in the southern part of the Ostrava-Karviná Coal Distric in the ares of the Paskov and Staříč coal fields.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012