Record details

Title
    Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
Statement of responsibility
    Ivan Holoubek, Jaakko Paasivirta, Paula Maatela, Irena Holoubková, Pavel Kořínek, Zbyněk Boháček, Zbyněk Boháček, Josef Čáslavský
Author
    Boháček, Zbyněk
    Čáslavský, Josef
    Holoubek, Ivan
    Holoubková, Irena
    Kořínek, Pavel
    Lahtipera, Mirja
    Maatela, Paula
    Paasivirta, Jaakko
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 40, č. 6
Pages
    s. 253-257
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Subject group
    analýza škodlivin
    analýza vod
    kontaminace vod
    odpad tekutý
    recent
Geographical name
    ČSFR
    Finsko
Keyword
    Aromatických
    Polycyklických
    Sedimentech
    Stanovení
    Uhlovodíků
Abstract (in czech)
   Testování různých metod pro stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v současných jezerních a říčních sedimentech u nás a ve Finsku. Popsána je optimální rutinní analytická metoda extrakce vzorků a chromatografického stanovení uhlovodíků a uvedeny výsledky stanovení aromatických uhlovodíků ve vzorcích sedimentů z finských jezer a z českých potoků.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012