Record details

Title
    Stanovení provozních parametrů starších typů Francisových turbín v malých vodních elektrárách
Author
    Polák, M.
    Polák, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Jemná mechanika a optika
Vol./nr.
    Roč. 57, č. 7-8
Pages
    s. 208-211
Year
    2012
Notes
    Překlad názvu: Determination of operational parameters of older Francis turbines in small hydropower plants
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    operating parameters determination
    small hydro power plant
    theory of physical similarity
Keyword
    Elektrárách
    Francisových
    Malých
    Parametrů
    Provozních
    Stanovení
    Starších
    Turbín
    Typů
    Vodních
Abstract (in czech)
   Pro kvalifikované posouzení rekonstrukce starší Francisovy turbíny je potřeba určit jednotlivé provozní parametry tak, aby její budoucí provoz v malé vodní elektrárně byl co nejefektivnější. Tuto problematiku lze řešit pomocí teorie fyzikální podobnosti hydraulických strojů. Porovnáním výsledků výpočtů se skutečnou malou vodní elektrárnou na Úslavě byla zjištěna dobrá shoda základních parametrů, a proto lze tento postup doporučit k širšímu použití.
Abstract (in english)
   For a qualified assessment of the reconstruction of older Francis turbines it is necessary to determine the individual operating parameters for optional operation in future. This issue can be solved by the theory of physical similarity of hydraulic machines. By comparing the theory results with the real small hydro power plant on Úslava river, good agreement was found. Therefore the procedure can be recommended for wider use.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013