Record details

Title
    Stanovení přirozeného pozadí říčních sedimentů Bíliny pro kovy a metaloidy
Statement of responsibility
    Petr Lochovský
Other titles
    Determination of natural background concentrations of metals and metaloids in sediments of the river Bílina
Author
    Lochovský, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
Vol./nr.
    Roč. 50, č. 4
Pages
    s. 8-12
Year
    2008
Notes
    2 obr., 3 diagr., 4 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Příloha časopisu Vodní hospodářství, roč. 58, č. 8 (2008)
    Zkr. název ser.: VTEI - Vodohospod. techn.-ekon. Inform.
Classfication no.
    504.05
    556
Conspectus category
    504
    550
    556
Subject group
    analýza chemická
    kovy těžké
    kvartér Českého masivu
    profil půdní
    sedimentace fluviální
    standard
    záplavová niva
    znečištění
Geographical name
    Bílina (řeka)
    Čechy (Česko)
    Stadice (Ústí nad Labem, Ústí nad Labem)
    Velvěty (Teplice, Teplice)
Keyword
    Bíliny
    Kovy
    Metaloidy
    Pozadí
    Přirozeného
    říčních
    Sedimentů
    Stanovení
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 9. 2009
Import date
    8. 8. 2012