Record details

Title
    Stanovení stáří tišnovských barytových žil paleomagnetickou metodou
Author
    Chadima, Martin
    Dolníček, Z.
    Pruner, Petr
Conference
    Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat. (28.05.2003-30.05.2003 : Olomouc a Horní Údolí, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat
Pages
    s. 4-9
Notes
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR
    Překlad názvu: Age determination of the barite veins from Tišnov using palaeomagnetic method
    Rozsah: 6 s.
Subject category
    barite mineralization
    Moravicum-Svratka Dome
    palaeomagnetic
Keyword
    Barytových
    Metodou
    Paleomagnetickou
    Stanovení
    Stáří
    Tišnovských
    žil
Abstract (in czech)
   Paleomagnetická metoda indikuje stáří vzniku hematitových alterací metagranitoidů a devonských vápenců v bezprostředním okolí kalcit-barytových žil z lomu Dřínová u Tišnova v intervalu svrchní perm až spodní trias. Vzhledem k tomu, že hematizace byla spjata zejména s formováním dolomitové až fluorit-barytové mineralizační fáze, uvedené stáří by platilo hlavně pro tuto parageneticky starší polovinu mineralizace. Zjištěné stáří je zcela v souladu s geologickou i tektonickou situací mineralizace a dobře zapadá i do celkové představy sukcesívních a časových vztahů různých typů hydrotermálních mineralizací na východním okraji Českého masivu.
Abstract (in english)
   Epithermal calcite-barite veins are typical feature for metallogeny of the Moravian Svratka Dome. Samples of vein fill (calcite+barite) and altered (hematitized) host metagranitoids were studied palaeomagnetically with the aim for better age determination of this mineralization. Using the principal component analysis method, a component bound to hematite was determined and this component corresponds to the Upper Permian-Lower Triassig age.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012