Record details

Title
    Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni
Author
    Hercman, H.
    Kadlec, Jaroslav
    Nowicki, T.
    Pruner, Petr
    Venhodová, Daniela
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Pages
    s. 19-24
Notes
    Projekt: IAA3012703, GA AV ČR
    Projekt: US-Czech Science and Technology Program 95051, GA AV ČR
    Překlad názvu: The age and origin of the Ochozská Cave deposits
    Rozsah: 6 s.
Keyword
    Geneze
    Jeskyni
    Ochozské
    Sedimentů
    Stáří
Abstract (in czech)
   Stáří fluviálních sedimentů v Ochozské jeskyni (Moravský kras) bylo určeno pomocí paleomagnetického záznamu a datování chemogenních sedimentů pomocí U-series. Sedimenty se uložily během středního nebo svrchního pleistocénu.
Abstract (in english)
   Large sections in cave deposits are exposed in the Ochozská Cave in southern part of the Moravian Karst. The study of the genesis and age of these cave deposits poses a clue to the reconstruction of development of the Ochozská Cave and of local paleohydrographic history. The time of deposition was determined by measurement of paleomagnetic record in clastic sediments and U-series dating of speleothems. The sediments were probably deposited during the Middle and late Pleistocene in the cave.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012