Record details

Title
    Stáří a geneze sedimentů v Šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika)
Author
    Hercman, H.
    Kadlec, Jaroslav
    Nowicki, T.
    Pruner, Petr
    Venhodová, Daniela
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy geologické
Vol./nr.
    Roč. 87, -
Pages
    s. 229-243
Year
    2002
Notes
    Projekt: Záchranný výzkum Šošůvské jeskyně, GA MŽP
    Překlad názvu: Age and genesis of cave sediments in the Šošůvská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)
    Rozsah: 15 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    cave deposits
    Moravian Karst
    paleomagnetic and U-series datings
Keyword
    Česká
    Geneze
    Jeskyni
    Kras
    Moravský
    Republika
    Sedimentů
    Stáří
    Šošůvské
Abstract (in czech)
   Výzkum prokázal, že starší období intenzivní fluviální sedimentace proběhlo v Šošůvské jeskyni koncem spodního pleistocénu před 0,8-1,1 miliónu let. Druhé období, během něhož byla velká část jeskynních chodeb vyplněna sedimenty podzemních toků, nastalo na konci středního pleistocénu mezi 170 až 120 tisíci lety. Během posledního glaciálu se na řadě míst Šošůvské jeskyně ukládaly převážně písčité povodňové sedimenty a redeponované jeskynní výplně s hojnými fragmenty kostí. v nejmladším sedimentačním období se ukládaly vápencové sutě setmelené sintry.
Abstract (in english)
   Fluvial and infiltration cave sediments intercalated or capped by flowstone sediments were studied. The age of deposition was determined by comparasion of remanent paleomagnetic record measured both in clastic cave deposits and flowstones with paleomagnetic scale. Five flowstone samples were dated by 230Th/234U method.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012