Record details

Title
    Stavebné kamene v neovulkanitoch Slovenska
Statement of responsibility
    Anton Hrnčář, Samuel Hruškovič
Other titles
    Building stone in young volcanic regions
Author
    Hrnčář, Anton
    Hruškovič, Samuel
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 21, č. 5
Pages
    s. 441-453
Year
    1989
Notes
    11 obr., 4 tab.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Classfication no.
    553.5/.8
Subject category
    neovulkanity Západních Karpat
    stavební kámen a kamenivo
    vyhledávání, průzkum, prognózy, výpočet zásob, ekonomika nerudních surovin
    výlevné horniny "bez křemene" a foidů
    výlevné horniny s křemenem
Geographical name
    ČSSR-Slovensko
Keyword
    Kamene
    Neovulkanitoch
    Slovenska
    Stavebné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012