Record details

Title
    Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů
Statement of responsibility
    Miroslav Klvaňa
Other titles
    Hundert Jahre der Tagebaugrubenkarten
Author
    Klvaňa, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví
Vol./nr.
    Č. 33
Pages
    s. 44-55
Year
    2004
Notes
    13 obr.
    il.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Rozpr. Nár. techn. Muz. (Praha), Stud. Dějin Horn.
Classfication no.
    622
Conspectus category
    622
    912
Subject group
    báňská historie
    kartografie
    lom
    mapy
    podkrušnohorské pánve
    těžba povrchová
    uhlí
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Dolů
    Let
    Map
    Povrchových
    Sto
    Uhelných
    Vývoje
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012