Record details

Title
    Stochastic sampling for mantle conductivity models
Author
    Červ, Václav
    Menvielle, M.
    Pěčová, Jana
    Pek, Josef
Conference
    Kolloquium Elektromagnetische Tiefenforschung (22. : 01.10.2007-05.10.2007 : Děčín, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Protokoll über das Kolloquium Elektromagnetische Tiefenforschung
Pages
    S. 105-114
Notes
    Projekt: GA205/06/0557, GA ČR, CZ3cav_un_auth*0216769
    Projekt: IAA200120701, GA AV ČR3cav_un_auth*0228925
    Překlad názvu: Modely plášťové vodivosti na základě stochastického vzorkování
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    inverse problems
    mantle conductivity
    MCMC sampling approach
Keyword
    Conductivity
    Mantle
    Models
    Sampling
    Stochastic
Abstract (in czech)
   Uvádíme bayesovskou analýzu geomagnetických indukčních dat pro rozložení plášťové vodivosti metodou Monte Carlo. Aplikujeme modifikovanou verzi metody Monte Carlo s markovskými řetězci, založenou na efektivním, datově adaptivním Metropolisově vzorkovacím algoritmu, a simulujeme vzorky z aposteriorní hustoty pravděpodobnosti elektrických odporů v zemském plášti, odpovídající čtyřem nedávno publikovaným globálním, regionálním a satelitním souborům indukčních dat.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013