Record details

Title
    Stochastický výpočet stability skalního svahu
Statement of responsibility
    Veronika Vaněčková
Author
    Vaněčková, Veronika
Language
    česky
Source title - serial
    Geotechnika
Vol./nr.
    Roč. 12, č. 1
Pages
    s. 21-24
Year
    2009
Notes
    2 obr., 1 diagr., 10 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geotechnika
Classfication no.
    550.8
    551.3
Conspectus category
    550
    624
Subject group
    digitální simulace
    geologie inženýrská
    proces stochastický
    program počítačový
    stabilita svahu
    stabilitní výpočty
    svah
Keyword
    Skalního
    Stability
    Stochastický
    Svahu
    Výpočet
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 8. 2009
Import date
    8. 8. 2012