Record details

Title
    Stone raw materials of the fortification wall at the Early Medieval centre Pohansko near Břeclav (Czech Republic) and treir provenience
Other titles
    Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience