Record details

Title
    Stratigraphy and tectonics of the Lower Cretaceous limestones in the Driny cave section (Vysoká Unit, Malé Karpaty Mts.)
Other titles
    Stratigrafia a tektonika spodnokriedovej vápencovej sekvencie v profile jaskyne Driny (vysocká jednotka, Malé Karpaty)