Record details

Title
    Stratigraphy and typology of the upper Triassic development in outer units of the west Carpathians (reconstructions from redeposites located in the Silesian cordillera area)
Other titles
    Stratigrafia a typológia vrchného triasu vo vonkajších jednotkách západných Karpát (rekonštrucia z redepozitov lokalizovaných na priestor sliezskej kordiléry)