Record details

Title
    Stratigraphy. Autochthon. Moravo-Silesian Zone
Statement of responsibility
    Jaroslav Dvořák
Author
    Dvořák, Jaroslav
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Pre-Permian Geology of Central and Eastern Europe
Pages
    s. 475-489
Notes
    13 obr., 24 bibl.
Subject group
    devon
    facie
    flyš
    hornoslezská pánev
    karbon
    molasa
    moravský devon a spodní karbon
    pánve
    sedimentologie
    silur
    vrásnění variské
    vulkanismus
Subject category
    zdroj klastického materiálu
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Autochthon
    Moravo-Silesian
    Stratigraphy
    Zone
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012