Record details

Title
    Stratigraphy, chemistry and origin of the Lower Silurian black graptolithic shales of the Prague Basin (Barrandian, Bohemia)
Statement of responsibility
    Petr Štorch, Jan Pašava
Author
    Pašava, Jan
    Štorch, Petr
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Metallogenesis of Carbonaceous Formations of Czechoslovakia
Pages
    s. 44-46
Classfication no.
    061.3
Subject category
    chemické analýzy hornin a horninotvorných minerálů
    jíly, jílovce, břidlice, bahna
    konference, kolokvia
    oblast tepelsko-barrandienská
    pelity, aleurity
    regionální stratigrafie
    silur
Keyword
    Barrandian
    Basin
    Black
    Bohemia
    Chemistry
    Graptolithic
    Lower
    Origin
    Prague
    Shales
    Silurian
    Stratigraphy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012