Record details

Title
    Structure and tectonics of convergent plate margins
Editor
    Čadek, O.
    Engdahl, E. R.
    Špičák, Aleš
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Physics of the Earth and Planetary Interiors
Vol./nr.
    Roč. 141, č. 4
Pages
    s. 241
Year
    2004
Notes
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR3cav_un_auth*0000190
    Překlad názvu: Stavba a tektonika konvergentních okrajů litosférických desek
    Rozsah: 1 s.
Subject category
    convergent margins
    subduction
    tectonics
Keyword
    Convergent
    Margins
    Plate
    Structure
    Tectonics
Abstract (in czech)
   Toto zvláštní číslo je věnováno následujícím okruhům: počátek a cykličnost subdukce, rozložení seismicity a vulkanismus, znázornění slabu metodou seismické tomografie, hluboká zemětřesení, vymezení dynamiky slabu pomocí studií zdrojových mechanismů, charakteristika jednotlivých konvergentních okrajů, rheologie slabu, fázové přechody, numerické modelování procesu subdukce
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013