Record details

Title
    Střety zájmů mezi ložiskem a krajinou v průběhu průzkumu počátku těžby a likvidace na příkladu ložiska Křižanovice
Statement of responsibility
    Jaromír Špaček
Other titles
    Conflicts of interest between mining and landscape during exploration, exploitation and liquidation - a case of Křižanovice deposit. Symposium Mining town Příbram
Author
    Špaček, Jaromír
Language
    česky
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti
Pages
    s. 1-6
Notes
    4 bibl.
Subject group
    důl
    důlní vody
    hydrogeologie
    likvidace dolu
    rudy barevných kovů
    střety zájmů
    vodní hospodářství
    životní prostředí
Geographical name
    ČR-Čechy
    Křižanovice (Chrudim)
Keyword
    Krajinou
    Křižanovice
    Likvidace
    Ložiska
    Ložiskem
    Počátku
    Průběhu
    Průzkumu
    Příkladu
    Střety
    Těžby
    Zájmů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 10. 2007
Import date
    8. 8. 2012