Record details

Title
    Studie hornin-artefaktů z lokality Kosoř
Statement of responsibility
    Blanka Šreinová, Martin Šťastný, Vladimír Šrein
Other titles
    A study of rock artefacts from Kosoř locality
Author
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, Blanka
    Šťastný, Martin
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 4-5
Pages
    s. 121-131
Year
    1997
Notes
    7 obr., 5 tab., 7 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    amfibolit
    archeologie
    Český masiv
    horniny klastické
    kvarcit
    minerály horninotvorné
    petroarcheologie
    petrografie
    provenience
    spilit
Geographical name
    Chvaletice (Pardubice)
    ČR-Čechy
    Jeřice (Jičín)
    Kaštice (Louny)
    Kladno
    Kosoř (Praha-západ)
    Maršovický vrch (Česká Lípa)
    Mšeno (Mělník)
    Mžany (Hradec Králové)
    Plotiště nad Labem (Hradec Králové)
    Tismice (Kolín)
Keyword
    Hornin-artefaktů
    Kosoř
    Lokality
    Studie
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012