Record details

Title
    Studie II. - Využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek
Author
    Hanzlíček, Tomáš
    Perná, Ivana
    Steinerová, Michaela
    Straka, Pavel
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot a využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek
Pages
    S. 67-101
Notes
    Projekt "Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu"; v rámci JPD 2/Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu TUTS II. hl. město Praha na období 2004-2006/
    Překlad názvu: Study II. - Use of the geopolymer composites for restoration of monuments
    Rozsah: 35 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    building materials
    geopolymers
    restoration
Keyword
    Geopolymerních
    II
    Kompozitů
    Obnovy
    Památek
    Restaurování
    Studie
    účely
    Využití
Abstract (in czech)
   Práce je zaměřena na metody využití geopolymerních kompozitů pro restaurování památek.
Abstract (in english)
   The work is aimed to the methods of geopolymer composites applications for restoration of monuments.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012