Record details

Title
    Studium fluidních inkluzí na ložisku polymetalických rud Kutná Hora
Statement of responsibility
    Petr Sztacho
Other titles
    Fluid inclusion study in the polymetallic ore deposit Kutná Hora
Author
    Sztacho, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Pages
    s. 169
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Subject group
    geneze ložiska
    inkluze fluidní
    kutnohorské krystalinikum
    metalogeneze
    plynokapalné inkluze
    rudy barevných kovů
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Kutná Hora
Keyword
    Fluidních
    Hora
    Inkluzí
    Kutná
    Ložisku
    Polymetalických
    Rud
    Studium
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012