Record details

Title
    Studium geografie na univerzitách v Tatarstánu
Author
    Kolejka, Jaromír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Informace České geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 28, č. 1
Pages
    s. 31-32
Year
    2009
Notes
    Překlad názvu: Geography education at the Tatarstan universities
    Rozsah: 2 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    education
    geography
    Tatarstan
Keyword
    Geografie
    Studium
    Tatarstánu
    Univerzitách
Abstract (in czech)
   Čtyři univerzity v Tatarstánu zabezpečují výchovů geografů (dvě v Kazani, po jedné v Náběrežných Čelnách a v Jelabuze. Geografické vzdělávání odborníků Kazaňské státní univerzitě je realizováno ve třech specializacích: (1) geografie, (2) aplikovaná informatika v geografii, (3) sociálně kulturní služby a turizmus. V prezenční formě studium trvá 5 let, v dálkovém studiu 6 let.
Abstract (in english)
   Four Tatarstan universities produce geographers (two in Kazan, one in Naberezhniye Chelny, one in Yelabuga). Geographers of three specialisities are educated at the Kazan State University (geography, applied informatics in geography, social and cultural services and tourism). The day study takes 5 years, distance study 6 years.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012