Record details

Title
    Studium plynokapalných uzavřenin ve fluoritech z několika významných ložisek středního Mongolska
Statement of responsibility
    Petr Dobeš, Milan Klečka
Other titles
    Fluid inclusion study in fluorites from several significant deposits of Central Mongolia
Author
    Dobeš, Petr
    Klečka, Milan
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990
Pages
    s. 37-39
Year
    1991
Notes
    Vyd. 1.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1990.
Subject group
    fluorit
    geneze ložiska
    inkluze fluidní
    plynokapalné inkluze
    salinita
    teplota
Geographical name
    Mongolsko
Keyword
    Fluoritech
    Ložisek
    Mongolska
    Několika
    Plynokapalných
    Středního
    Studium
    Uzavřenin
    Významných
Abstract (in czech)
   ČGÚk
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012