Record details

Title
    A Study of Mining-induced seismicity in Czech Mines with longwall coal exploitation
Author
    Holub, Karel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Mining Science
Vol./nr.
    Roč. 43, č. 1
Pages
    s. 32-39
Year
    2007
Notes
    Projekt: GA205/03/0999, GA ČR
    Překlad názvu: Výzkum indukované seismicity na českých dolech se stěnovým dobýváním
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    coal mines
    induced seismicity
    rockburst hazard
Keyword
    Coal
    Czech
    Exploitation
    Longwall
    Mines
    Mining-induced
    Seismicity
    Study
Abstract (in czech)
   Přehled zpracování dat lokální a regionální sítě seismických stanic na dolech v OKR, kde se vyskytují geodynamické jevy mající charakter důlního otřesu. V porubech ohrožených vznikem důlních otřesů jsou prováděna seismologická a seismoakustická pozorování za účelem vymezování nebezpečných oblastí a doporučení k provádění rozsahu a způsobu protiotřesových opatření.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012