Record details

Title
    A Study of the Surface Textures of Quartz Grains from the Makalu Massif - Sapt Kosi Lowland Section of the Himalayas
Statement of responsibility
    Jan Kalvoda, Zdeněk Valenta
Other titles
    Studie textury povrchu křemenných zrn z profilu Makalu - Sapt Kosi v Himálaji
Author
    Kalvoda, Jan
    Valenta, Zdeněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 32, no. 2
Pages
    p. 77-91
Year
    1997
Notes
    24 fot., 2 s.bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Subject group
    eroze
    geomorfologie
    kryopedologie
    křemen
    kvartér
    mikroskopie elektronová
    sedimenty glacigenní
    terasa
    transport říční
    zrna
Geographical name
    Nepál
Keyword
    Grains
    Himalayas
    Kosi
    Lowland
    Makalu
    Massif
    Quartz
    Sapt
    Section
    Study
    Surface
    Textures
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012