Record details

Title
    Study of the tourmalines from different metamorphic rocks
Statement of responsibility
    Vladimír Šrein, Martin Šťastný, Blanka Šreinová, Jiří Litochleb, Jiří Sejkora, Edvín Pivec, Anna Langrová
Author
    Langrová, Anna
    Litochleb, Jiří
    Pivec, Edvín
    Sejkora, Jiří, 1968-
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, Blanka
    Šťastný, Martin
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Institute of Rock Structure and Mechanics - Academy of Sciences of the Czech Republic
Pages
    s. 133-136
Notes
    7 bibl.
Subject group
    krušnohorské krystalinikum
    křemen
    kvarcit
    rohovec kontaktní
    středočeská ostrovní zóna
    turmalín
    žíla
Geographical name
    ČR-Čechy
    Krašovice (Příbram)
    Měděnec (Chomutov)
    SRN-Sachsen
Keyword
    Different
    Metamorphic
    Rocks
    Study
    Tourmalines
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012