Record details

Title
    Subarborescentní lykopsidní rod Polysporia Newberry a jeho spory z pennsylvanianu (bolsovian-stephanian B) kontinentálních pánví České republiky.
Other titles
    The sub-arborescent lycopsid genus Polysporia Newberry and its spores from the Pennsylvanian (Bolsovian-Stephanian B) continental basins of the Czech Republic