Record details

Title
    Subfosilní a fosilní půdy oblasti Masayi a Granady (Nikaragua) Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
Other titles
    Subfossil and fossil soils in the vicinity of Masaya and Granada (Nicaragua)
Author
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    1999
Keyword
    1998
    Břehy
    Fosilní
    Geologických
    Granady
    Masayi
    Nikaragua
    Oblasti
    Osypané
    Památky
    Přírodní
    Půdy
    Roce
    Subfosilní
    Výsledky
    Výzkumů
Abstract (in czech)
   Byly zkoumány subfosilni a fosilní půdy v okolí Masaya a Granada( Nikaragua)
Abstract (in english)
   Subfossil and fossil soils in the vicinity of Masaya and Granada (Nicaragua)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014